مطالب مرتبط:

يک فرد کليدى طالبان با ١٢تن از افرادش در کندز کشته شد

 کندز (پژواک، اول ج...

مطالب اخیر