مطالب مرتبط:

تیم تحقیقاتی روسی در ترکیه کار خود را آغاز کرد

تیم متشکل از نمایندگان وزارت خارجۀ روسیه و کارشناسان این کشور که برای مشارکت در تحقیقات در ترور سفیر مسکو در ان...

مطالب اخیر