مطالب مرتبط:

یک عضو کلیدی طالبان با ۱۲ افرادش در قندوز کشته شدند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر