مطالب مرتبط:

افغانستان در مسیر توسعه خط آهن آسیا

پیام آفتاب: رئیس اداره خط آهن افغانستان گفت: در صورت نداشتن چالش‌های ناامنی، فقر سرمایه گذاری کافی و مشکلات فنی...

مطالب اخیر