مطالب مرتبط:

حریق 98 تن مواد مخدر در کابل

پیام آفتاب: 98 تن مواد مخدر امروز توسط معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، حریق گردید.

مطالب اخیر