مطالب مرتبط:

نماینده ویژه سازمان ملل: آینده بهتر افغانستان بدون دست یافتن به صلح ممکن نیست

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر