مطالب مرتبط:

تاجکستان در مبارزه با افراط گرایی افغانستان را کمک می‌کند

سفیر تاجکستان در افغانستان اطمینان داده که برای مبارزه علیه تروریزم و افراط گرایی در کنار افغانستان هستند. شرف ...

مطالب اخیر