مطالب مرتبط:

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

جلسۀ ویژۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز به منظور تعقیب اجراآت هدایات جلسۀ ویژۀ ۲ اسد شورای امنیت ملی در رابطه به حمله تروریستی دیروز در چوک شهدا، در ارگ دایر گردید

مطالب اخیر