مطالب مرتبط:

تصاویر/مراسم خاکسپاری شهدای جنبش روشنایی

پیکر ۶۴ تن از شهدای حادثه روز گذشته کابل، که هویت شان تثبیت شده بود، بعد از ظهر امروز در میان ماتم آنانی

مطالب اخیر