مطالب مرتبط:

۶۵ میلیون افغانی، هزینه ساخت شفاخانه ۳۰ بستری در ولسوالی صبری خوست

  حکم خان حبیبی والی خوست می‌گوید که برای ساختن این شفاخانه، ۶۵ میلیون افغانی مصرف خواهد شد که از سوی وزارت صحت...

مطالب اخیر