مطالب مرتبط:

مقامات بامیان هیچ تلاشی برای اشتغال زایی انجام نداده است

پیام آفتاب: اتحادیه ملی کارگران افغانستان در بامیان (امکا) می گوید که حکومت محلی بامیان هیچ تلاشی در راستای اشت...

مطالب اخیر