مطالب مرتبط:

خارجی ها فساد را با کمک ها به افغانستان آوردند

فساد پدیده شومی است که ناامنی و دهشت افکنی را در افغانستان افزایش می دهد. ()، حبیب الله صادقی زاده نیلی، عضو مج...

مطالب اخیر