مطالب مرتبط:

زخمی های حمله تروریستی در چهارراه شهدای کابل ۳۰۵ نفر اعلام شد/ حال ۱۷ نفر وخیم است

وزارت صحت اعلام کرد که در حمله تروریستی دیروز کابل، ۳۰۵ نفر زخمی شده که از این میان ۲۱۸ نفر بعد از معالجه مرخص و ۸۷ مجروح دیگر هنوز در بستر قرار دارند همچنین اعلام شده وضعیت ۱۷ نفر وخیم است

مطالب اخیر