مطالب مرتبط:

شهدای روشنایی در تاریکی خاک آرمیدند / جنبش همچنان به خواسته خود پافشاری دارد

در مراسم تدفین پیکر این شهدا، هزاران تن از بستگان آنان، اعضای جنبش روشنایی، شخصیت های سیاسی، مسئولین امنیتی، طرفداران مردم سالاری و باشندگان کابل اشتراک ورزیده بودند

مطالب اخیر