مطالب مرتبط:

عربستان ادعای امریکا را رد کرد!!

وزیرخارجه عربستان راپور هایی که درباره تصمیم امریکا برای کاهش کمک نظامی به ریاض، نشر شده را تکذیب کرد... مقامات...

مطالب اخیر