مطالب مرتبط:

آن جامعه ای قدرتمند خواهد بود، که فرهنگ بالایی داشته باشد

اگر حکومت به دنبال تأمین آرامش در افغانستان است، اگر به فکر تأمین معیشت مفید و خوب مردم افغانستان است و اگر در ...

مطالب اخیر