مطالب مرتبط:

افغانستان ترور سفیر روسیه در انقره را محکوم کرد

جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی روز گذشته در انقره را که منجر به قتل اندری کارلوف، سفیر فدراسیون روسیه در...

مطالب اخیر