مطالب مرتبط:

امریکا و کابوس شکست داعش در سوریه!

آنچه برای افغانها نگران کننده است این که امریکایی ها با شکست در سوریه داعش را در مناطقی از افغانستان جا به جا ن...

مطالب اخیر