مطالب مرتبط:

بانک توسعه آسیایی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به بخش انرژی افغانستان کمک کرد

بانک توسعه آسیایی موافقت کرده که ۴۱۵ میلیون دلار را برای بهبود وضعیت انرژی به افغانستان کمک کند. این مقدار پول ...

مطالب اخیر