مطالب مرتبط:

نشست های صلح باید به رهبری افغانستان باشد

پیام آفتاب: قرار است مقامات روسیه، چین و پاکستان در نشستی وضعیت افغانستان را در مسکو به بررسی بگیرند.

مطالب اخیر