مطالب مرتبط:

افزایش بی سابقۀ محصولات زعفران درافغانستان

  به گزارش وزارت زراعت و مالداری افغانستان، محصولات زعفران در سال جاری ۹۰ درصد افزایش یافته است.   امسال دهاقین...

مطالب اخیر