مطالب مرتبط:

یامامتو: طالبان از طریق میدان جنگ به هدف شان نمی رسند

فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان از گروه طالبان می‌خواهد تا دست از جنگ برداشته با روند صلح یک‌جا شوند.

مطالب اخیر