مطالب مرتبط:

سناتوران از چگونگی روند اصلاحی انتخابات ابراز نگرانی کردند

سناتوران در مجلس سنا می گویند که چگونگی آمادگی ها برای برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی بطی و ...

مطالب اخیر