مطالب مرتبط:

مسئولان: یک کارمند ربوده شده صلیب سرخ تا هنوز آزاد نشده‌است

مسئولان امنیتی ولایت کندز تائید می کنند که، سه تن از کارمندان کمیته صلیب سرخ از سوی رباینده گان رها اما یک تن آ...

مطالب اخیر