مطالب مرتبط:

بازداشت یک شبکه اختطافگران در جوزجان

پیام آفتاب: مقام های امنیتی در ولایت جوزجان در شمال کشور گفته اند که نیروهای امنیتی یک گروه از اختطاف گران را د...

مطالب اخیر