مطالب مرتبط:

خبرنگاران و خانواده‌های آنها بیمه صحی و تحصیلی می‌شوند

خبرنگاران و خانواده های آنها در مرکز و ولایات تحت پوشش عرضه خدمات صحی و تحصیلی قرار می‌گیرند.

مطالب اخیر