مطالب مرتبط:

دیوید سیمن: آرسنال برای حفظ اوزیل و سانچس باید بانک بزند

دیوید سیمن، گلر سابق آرسنال معتقد است که آرسنال برای حفظ مسوت اوزیل و الکسیس سانچس در صورت لزوم باید ...

مطالب اخیر