مطالب مرتبط:

بیش از 1000 جنرال نظامی در افغانستان وجود دارد

جنرالان افغانستان بیش از جنرال های آمریکا می باشد. بر اساس آمار بدست آمده، تعداد جنرال های نظامی آمریکا 900 و ت...

مطالب اخیر