مطالب مرتبط:

کاهش 34 درصدی تلفات در جنگ های یک ماه گذشته افغانستان

پیام آفتاب: سطح حملات در افغانستان نسبت به ماه گذشته 34 درصد کاهش را نشان می دهد که رقم تلفات آن در ماه قبل از ...

مطالب اخیر