مطالب مرتبط:

یک میلیون دالر، هزینه ی عکس گرفتن با ترامپ

یک بنیاد غیر انتفاعی که به وسیله پسران ترامپ اداره می‌شود، با دریافت یک میلیون دالر امکان عکس انداختن و صحبت با...

مطالب اخیر