مطالب مرتبط:

شورای امنیت سازمان ملل بر حمایت پایدار از افغانستان تاکید کرد

صلح و ثبات افغانستان تنها برای بهبود وضعیت این‌کشور نیست بلکه کشورهای منطقه چه از لحاظ امنیتی و چه از نظر اقتصا...

مطالب اخیر