مطالب مرتبط:

یک کارمند صلیب سرخ در شمال افغانستان اختطاف شد

افراد مسلح ناشناس، یک کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را در شمال افغانستان ربوده اند. احمد رامین ایاز سخنگوی ص...

مطالب اخیر