مطالب مرتبط:

در نشست شورای امنیت به حمایت پایدار از افغانستان تأکید شد

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک صدا از طالبان و مخالفین مسلح حکومت افغانستان خواستند تا اسلحه شان را بر زم...

مطالب اخیر