مطالب مرتبط:

منبع: روسیه و ایران تلاش دارند تا طالبان را حمایت تسلیحاتی کنند

یک منبع مسئول در حکومت افغانستان که نمی خواهد از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است که دولت افغان...

مطالب اخیر