مطالب مرتبط:

فاجعه ای که قابل پیش گیری بود!

حادثه فجیع تروریستی دیروز گرچه ابعاد و زوایای گوناگون دارد و شاید در آینده وجوه بیشتری از این فاجعه زشت و نابخشودنی بر ملا و آشکار گردد اما در بدو امور دولت و نیروهای امنیتی افغانستان مقصر اصلی هستند

مطالب اخیر