مطالب مرتبط:

فرماندهان ناکارآمد رهبری نیروهای امنیتی افغان را به عهده دارند

مایکل کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع به تلویزیون یک گفته...

مطالب اخیر