مطالب مرتبط:

چهار کارمند صلیب سرخ در قندوز ربوده شدند

چهار کارمند کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به شمول یک شهروند خارجی پس از چاشت امروز از سوی افراد ناشناس در قندوز ربو...

مطالب اخیر