مطالب مرتبط:

به ارزش ده ها مليون دالر ذخاير مواد مخدر در پکتيا کشف و حریق شد

کابل (پژواک ٢٩ قوس ٩&...

مطالب اخیر