مطالب مرتبط:

چه کسانی در جنگ افغانستان دخیل هستند؟

در عوامل بیرونی جنگ، آمریکا و متحدان غربی شان یک طرف هستند، همچنین دو سه تا از کشورهای متحد آنها طرف دیگر قضیه ...

مطالب اخیر