مطالب مرتبط:

محصولات زعفران افغانستان امسال ۹۰ درصد افزایش یافته‌است

وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید محصولات زعفران در سال جاری ۹۰ درصد افزایش یافته و دهاقین کشور از بابت ف...

مطالب اخیر