مطالب مرتبط:

وجوه تشويقي ٨٣.٥ ملیون دالری به وزارت مالیه تعلق گرفت!

آریانانیوز: وزارت مالیه وجوه تشويقي ٨٣.٥ ملیون دالر امريكايى بانک جهانی در بدل آوردن اصلاحات در5 بخش کلیدی بدست...

مطالب اخیر