مطالب مرتبط:

توقف موتر حامل ۶۲ مهاجر غیر قانونی در کرواسی

مهاجران دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یا هیپوترمی (اوپاگرمایی) شده بودند و ۴۲ تن از آنها از جمله ۸ کودک، در...

مطالب اخیر