مطالب مرتبط:

حمایت دهلی نو و دوشنبه از افغانستان

: هند و تاجیکستان متعهد هستند تا به دوست مشترکشان افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات، از طریق مذاکرات صلح کمک ک...

مطالب اخیر