مطالب مرتبط:

۵۰۰ مهاجر تنها در یک کلیسای ایالتی غسل تعمید داده شده اند

در آلمان ظاهرا شمار مهاجرانی که به مسیحیت می گرایند و غسل تعمید داده می شوند، بیشتر از آن است که تصور می شد.

مطالب اخیر