مطالب مرتبط:

ولسی جرگه: شدت بخشیدن عملیات شفق ۲ موثر است

ولسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق ۲ را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح موثر می دان...

مطالب اخیر