مطالب مرتبط:

منبع: روسیه و ایران تلاش دارد تا طالبان را حمایت تسلیحاتی کند

یک منبع مسئول در حکومت افغانستان که نمی خواهد از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است که دولت افغان...

مطالب اخیر