مطالب مرتبط:

عبدالله: برای بازگشت مهاجرین افغان تدابیر جدی نیاز است

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان با اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در بیرون از کشور، عودت کننده گان و بیجا شده گان د...

مطالب اخیر