مطالب مرتبط:

مسوول درجه اول حمله انتحاری کابل، حکومت است / هدف برخی از سران جنبش عدالت نه بلکه بهره برداری سیاسی بوده است

آقای فقیری مسوول درجه اول را بازهم حکومت را میداند، زیرا به باور وی، این حکومت است که برای حرکتهای مردمی مجوز می دهد و باید امنیت آنان را تضمین کند

مطالب اخیر