مطالب مرتبط:

عبدالله از شورای امنیت ملی حق السکوت می گیرد

داکتر عبدالله در ریاست اجرایی حکومت با عملکرد خود بسیاری از یاران و همسنگران قدیم خود را رنجانده و برخی از آنان...

مطالب اخیر