مطالب مرتبط:

وزارت مالیه: طرح ایجاد فابریکه‌های ذوب آهن ساخته شود

وزارت مالیه افغانستان از کمیته مواد استفاده شده از آهن می خواهد تا بالای طرحی کار نمایند تا فابریکه های ذوب آهن...

مطالب اخیر